KILOMETERHEFFING


Vanaf 2016 treedt in België het nieuwe tolsysteem voor vrachtwagens in werking.


Vanaf 1 april 2016 komt er een kilometerheffing, en wel voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton die in België of in Europa ingeschreven zijn en die dienen voor goederenvervoer. In alle betrokken vrachtwagens zal dus een OBU geïnstalleerd moeten worden.

Het bedrijf Satellic NV staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het kilometerheffingssysteem.


Over welke wegen in België gaat het ?


De nieuwe heffing zal gelden op de snelwegen en andere wegen in België waar vandaag het eurovignet van toepassing is.

In Brussel daarentegen betreft het alle straten.


Hoeveel gaat dit kosten ?


We vermelden hier alvast enkele specifieke elementen  :


 • In Vlaanderen en in Wallonië zal het tarief variëren volgens het gewicht van het voertuig (3,5‑12, 12‑32, > 32t) en volgens de EURO-emissienormen (0‑2; 3; 4; 5‑6). Het duurste tarief (voor EURO 0‑2) bedraagt 20 eurocent/km.
 • In Brussel zal de tarifering variëren volgens de doorkruiste zone (snelweg of stad).
 • In Wallonië wordt de kilometerheffing onderworpen aan de BTW (21%); de 2 andere gewesten zullen geen BTW toepassen.


Zoals u kunt vaststellen, is dit allemaal niet zo eenvoudig !


De officiële instanties schatten een verhoging van de transportkosten tussen 7,94% en 12,40%.


De lage marges in onze sector mogen niet genegeerd worden, en het is dus onvermijdbaar dat deze kost doorgerekend wordt.


Aangezien we altijd kwaliteitsservice willen leveren, maar ook een duidelijke tarifering willen hanteren, hebben we geopteerd voor een verschillende herfacturatie in functie van de gebruikte service :

 1. EXPRESS
  Op onze huidige tarifering zal een percentage ter verhoging toegepast worden.
  Dit wordt berekend op basis van online uitgevoerde simulaties.
  Dit is verschillend in functie van het type vrachtwagen en het type bestemming, en dit om u de meest juiste prijs te kunnen aanrekenen.
  U kunt onze prijslijst raadplegen.

  Onze online bestelservice zal aangepast worden opdat u de kosten zou kunnen evalueren.

 2. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN VOERTUIGEN MET CHAUFFEURS
  De chauffeurs zullen de kost van hun reis krijgen via de OBU, deze zal direct ingevoerd worden in de Pda en vervolgens zichtbaar worden.
  Viapass zal elke twee weken zijn factuur opsturen en zal het dagelijks verschuldigde bedrag per vrachtwagen vermelden.
  Dit bedrag zal u dan gefactureerd worden op basis van deze factuur. Alle facturen van terbeschikkingstelling van voertuigen zullen vanaf nu eveneens om de twee weken opgesteld worden.
  De eerste facturen die deze heffing bevatten zullen waarschijnlijk enkele dagen vertraging hebben opdat we deze bedragen zouden kunnen controleren.

 3. ECONOMY SERVICE

  De kilometerheffing wordt net zoals de kosten van uw transporten verlaagd met 40%.


Deze tariefaanpassing zal 6 maanden geldig zijn.


Na de ter beschikking gestelde tools gebruikt te hebben, dit om de impact van deze heffing te berekenen, moet vastgesteld worden dat deze niet aangepast zijn aan vrachtwagens en dat de berekende routes geen routes zijn die door vrachtwagens gebruikt worden.


Bepaalde gebruikte routes zijn zelfs verboden voor vrachtwagens !


Bovendien geven verschillende online simulaties andere bedragen voor hetzelfde traject.


Deze vertraging is nodig om ons toe te laten de theorie te toetsen aan de praktijk.


Wij zullen dan het tarief aanpassen in funksie van de realiteit.


Ons hele team staat ter beschikking mocht u meer informatie wensen.